The Lost Bladesman (2011)

The story of legendary Guan Yu crossing five passes & slaying six generals. He played a major role in the civil war that led to the collapse of Han Dynasty & the establishment of Shu Han of the 3 Kingdoms, making Liu Bei its first emperor.

Released: 2011
Stars: Donnie Yen  Wen Jiang  Li Sun  Bing Shao  Bo-Chieh Wang  Yong Dong  Andy On  Yuan Nie  Xuebing Wang  Zonghan Li  Ailei Yu  Alex Fong  Yang Biao  Hong Chen  Siu-Ho Chin 
Director: Felix Chong
IMDB rating: 6
Categories: Action  Drama 

English