Seven Swords (2005)

Seven warriors come together to protect a village from a diabolical General.

Released: 2005
Stars: Leon Lai  Donnie Yen  Honglei Sun  Charlie Yeung  Yi Lu  So-yeon Kim  Chia-Liang Liu  Yao Bai-Ling  Bing Bo  Deng Chang-Cheng  Jiajia Chen  Kuan-Chun Chi  Chen Du-Shuai  Jiang Guang-Jin  Zhang Gui-Jun 
Director: Hark Tsui
IMDB rating: 6.2
Categories: Action  Adventure 

English