Red Cliff (2008)

The first chapter of a two-part story centered on a battle fought in China's Three Kingdoms period (220-280 A.D.).

Released: 2008
Stars: Tony Chiu Wai Leung  Takeshi Kaneshiro  Fengyi Zhang  Chen Chang  Wei Zhao  Jun Hu  Shidô Nakamura  Chiling Lin  Yong You  Yong Hou  Dawei Tong  Jia Song  Ba Sen Zha Bu  Jinsheng Zang  Shan Zhang 
Director: John Woo
IMDB rating: 7.4
Categories: Action  Adventure  Drama 

English