Man of Tai Chi (2013)

A young martial artist's unparalleled Tai Chi skills land him in a highly lucrative underworld fight club.

Released: 2013
Stars: Tiger Hu Chen  Keanu Reeves  Karen Mok  Hai Yu  Qing Ye  Simon Yam  Hirata Yasuyuki  Brian Siswojo  Michael Tong  Sam Lee  Guo Jiu Long  Huang Jiang Xiang  Zihan Xia  Sung-jun Yoo  Iko Uwais 
Director: Keanu Reeves
IMDB rating: 6.1
Categories: Action  Drama 

English